ประชาสัมพันธ์ข่าวนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 มกราคม 25
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวนัดพบแรงงาน ในวันที่ 17 มกราคม 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแพร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 10.16 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน