หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 27  
 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 25  
 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบประกอบอื่น ๆ ประจำปี 2557 [ 28 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 56  
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 [ 11 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ครั้งที่ 9 [ 21 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 56  
 
[ 26 มิ.ย. 2557 ]  อ่าน : 21  
 
งบแสดงฐานะการเงินปี 2555 อบต.ตำหนักธรรม [ 19 ก.ย. 2556 ]  อ่าน : 300  
 
  (1)  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2556