หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 


นายอุทัย ชูไกรทอง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตำหนักธรรม 0811112928
 


นายประหยัด ยวงแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม 0819157353


นายจำรัส อินต๊ะเสาร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม 0861966544
 


นายวัลลภ จมมา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม 0871769050