หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำหนักธรรม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล ตำหนักธรรม อำเภอหน่วงไข่ จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศ เหนือ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ หนองม่วงไข ประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 252 หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มีเนื้อที่ทั้งหมดโดยประมาณของตำบลตำหนักธรรม 11.125 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,955 ไร่
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร่
  ทิศใต้ ติดต่อ ต.แม่คำมี อ.เมืองฯ จ.แพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  
 
 
 
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 3,351 คน
  จำนวนประชากรชาย 1,606 คน ร้อยละ 47.93
  จำนวนประชากรหญิง 1,745 คน ร้อยละ 52.07
จำนวนครัวเรือน 1,170 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 301 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการและอื่น ๆ ดังนี้
  อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 70
  อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 15
  อาชีพรับราชการและค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 15
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อยู่ในพื้นที่อำเภอ หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดมาจากประเทศจีน และลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดมาจากทะเลอันดามันในช่วงระยะเวลาที่ลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มีอิทธิพลทำให้บริเวณที่พัดผ่านมี อากาศเย็นและแห้งแล้งซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว เมื่อมรสุมอ่อนกำลังลง จะมีมรสุมซึ่งเป็นลมร้อน ซึ่งพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงใน ทะเลจีนใต้ได้พัดเข้ามาแทนที่ทำให้อุณภมิสูงขึ้น ฝนเริ่มตกมาก ขึ้นปริมาณฝน จะมากสูงสุดเมื่อได้รับอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียง ใต้พัดผ่านมาจากมหาสมุทรอินเดียหรือทะเลอันดามันจากอิทธิพล ของลมมรสุมดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็นฤดูกาล เป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ในช่วงนี้เป็นระยะที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เป็นระยะที่ร้อนและแห้งแล้ง ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านมาจากความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ อุณภูมิสูง มีฝนเล็กน้อย เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
ระยะที่ 2 เป็นระยะร้อนชื้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดผ่านมาจากมหาสมุทรอินเดียจึงนำความชื้นมา ระยะนี้มีฝนตกมากขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม ในช่วงนี้เป็นระยะที่ด้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่พัดผ่านมาจาก บริเวณความกดอากาศสูง ในทะเลจีนใต้แผ่ปกคลุมประเทศไทย ตอนบนทำให้มีอุณหภูมิสูงและมีฝนตกชุก
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร(คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสะเลียมเหนือ 195 152 347 112  
2   บ้านตำหนักธรรม 255 282 537 226
  3   บ้านสะเลียมใต้ 208 213 421 130  
4   บ้านตำหนักธรรม 198 248 446 170
  5   บ้านสะเลียมเหนือ 158 166 324 96  
6   บ้านตำหนักธรรม 205 203 408 134
  7   บ้านสะเลียมเหนือ 215 263 478 159  
8   บ้านตำหนักธรรม 172 218 390 143
      รวม 1,660 1,745 3,351 1,170  
** ข้อมูล :สำนักทะเบียนราษฎร อำเภอหนองม่วงไข่ เดือน กุมภาพันธ์ 2556
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบและทุ่งนา
มีลำน้ำแม่คำมีไหลผ่านเขตพื้นที่ทั้ง8หมู่บ้าน และลำน้ำแม่คำมียังเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่คำมี
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ กับตำบลตำหนักธรรม อำเภอม่วงไข่ ในหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 และพื้นที่ส่วนใหญ่ ดังกล่าวใช้ประโยชน๋ในการปลูกไม้ผล พืชไร่ และพืชผักสวนครัว ก่อนจะเข้าเขตพื้นที่ตั้งบ้านเรือนราษฎร ส่วนพื่นที่ราบทางทิศเหนือ ตะวันออกของตำบล เป็นพื้นที่ตั้งบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่สองฝั่งของลำน้ำแม่คำมี โดยอาศัยลำน้ำแม่คำมีทำการเกษตรส่วนพื้นที่ห่างไกลแม่น้ำออกไปเป็นที่ราบใช้ประโยชน์ในการเกษตร โดยใช้น้ำฝนและน้ำจากคลองชลประทานตลอดพื้นที่ สภาพดินมีความอุดมสมบุรณ์ตามธรรมชาติต่ำ หรือค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง ปฎิกิริยาดินเป็นกดแก่ ถึงเป็นด่างปานกลาง แต่พอปรับปรุงได้ไม่ยากนัก
 
 
 
  ธุรกิจโรงแรมและที่พัก 2 แห่ง
  โรงแรมปาร์คเวย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  รีสอร์ทบ้านสวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  โรงสีข้าว 4 แห่ง    
  โรงผลิตน้ำดื่ม 1 แห่ง  
  น้ำดื่ม เอส เอ็ม แอล ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  ร้าค้าทั่วไป 20 แห่ง    
  โร้านอาหาร 2 แห่ง  
  ร้านแอน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
  ร้านอาหารบ้านสวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  ร้านตักผม 2 แห่ง    
  เต๊นท์ขายรถมือสอง 3 แห่ง  
  โรงอบใบยาสูบ 1 แห่ง    
  บ้านเสะเลียมใต้ หมู่ 4
  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ 1 แห่ง    
  ร้านซอมรถยนต์ 1 แห่ง  
  จุดบริการโทรศัพท์มือถือ 2 แห่ง    
  เอไอเอส    
  ดีแทค