หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียน 2/2563 สำหรับ สูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลบตำบลตำหนักธรรม จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 โรงเรียนในพื้นที่ อบต.ตำหนักธรรม จำนวน 2 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนสายเพื่อการเกษตร จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะเลียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ สำหรับปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อสารเคมีกำจัดเชื้อรา สารเคมีไอโซโปรไธโอเลน ขนาด 500 ซีซี จำนวน 80 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4