หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่2 ถึงหมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่2 ถึงหมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนาชิต ยี่เผติ๊บ ถึงฟาร์มไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณนานายนรินทร์ ครองบ้าน ถึงนานายสมศักดิ์ ทิพย์ฝั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 สายเหมืองพ่อขุนต่อจาก ถนน คสล.เดิมถึงลำเหมือง ซอย 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างร่างส่งน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายอุดร ใจมา ถึงบริเวณข้างโรงเรียนตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยทางเข้าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงดารเสริมผิวถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หถึงบ้านนางอำไพ ต๊ะวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด200 ซีซี สำหรับเปิดภาคเรียน2/62 จำนวน 100 วัน สำหรับ ศพด.ในพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2562 ]

  (1)     2