หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ รุ้น HP Laser Jet 1120 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อสารกำจัดยุงลาย เดลตร้าเมทริน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 5 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการกั้นห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุ้งลวด อาคารเรียน ศพด.บ้านสะเลียม จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การใช้รถมช้ถนนในชุมชน พร้อมโครงเหล็ก จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมพื้นที่อาคารที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]จ้างจ้างเหมาปรับเกลี่ยพร้อมทั้งขุดดินฝังกลบบ่อขยะตำบลตำหนักธรรม จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะเหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงหลัง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5