หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อค่าจัดซื้อที่ดิน จำนวน 1 แปลง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองร้องขะยอม บริเวณนานายประสงค์ สอนเสน ถึงนานางสาวเนตรนภา วงค์ศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสนิท สืบแก้ว ถึงถนนสาย พร 3025 (สายบ้านสะเลียม ? บ้านไผ่ย้อย) หมู่ที่ 7 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองร้องขะยอม บริเวณนานายประสงค์ สอนเสน ถึงนานางสาวเนตรนภา วงค์ศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายสนิท สืบแก้ว ถึงถนนสาย พร 3025 (สายบ้านสะเลียม ? บ้านไผ่ย้อย) หมู่ที่ 7 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองร้องขะยอม บริเวณนานายประสงค์ สอนเสน ถึงนานางสาวเนตรนภา วงค์ศิริ หมู่ที่ 5 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานางย้วน จำปาจี ถึงบริเวณสวน นางสุจิรา เปียงใจ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานางนารี ตันติ ถึงบ้านนายอุดร ใจมา หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวิไล ยี่เผติ๊บ ถึงบริเวณนา นายสุเทพ กาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลตำหนักธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30