หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตน จากปากซอย 4 ถึงบ้านนายทองดี เมฆอากาศ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณปากซอย 1 ถึงบ้านนางสุพิน จันทร์ภิรมย์ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายเดชา สุภาวรารัตน์ ถึงบ้านนางจันทร์เพ็ญ บำรุงตน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณนานายราชัย วันอินทร์ ถึง ถนน พร 3025 สายบ้านสะเลียม-บ้านไผ่ย้อย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญเทน ศรีมูล ถึงข้างบ้านนายเชิด นวลอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญเทน ศรีมูล ถึงข้างบ้านนายเชิด นวลอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2566 ]สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากซอย 3 เชื่อต่อซอย 2 บริเวณบ้านนางมณเฑียร อุทรา หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญเทน ศรีมูล ถึงข้างบ้านนายเชิด นวลอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญเทน ศรีมูล ถึงข้างบ้านนายเชิด นวลอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2566 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 27