หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานางบุญช่วย ทะนันชัย ถึง นานางเรณู หมื่นโฮ้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานายบุญส่ง เหมืองห้า ถึง นานายทรง กวาวสิบสาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานางสุพิน บุตรชา ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 101 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนานางทอง ป่าเมือง ถึงนานายโชคชัย จมมา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกส์คอนกรีตสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเลียม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัสติกส์คอนกรีต ซอย 2 ซอย 4 หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านนายอดุลย์ ดาวนันท์ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ จุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายบุญเทน ศรีมูล ถึงบ้านนายเชิด นวลอินทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ แบบ Ink Tank Printer จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 27