รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 15.46 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 33 ท่าน