หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางอำไพ ชัยธรรม ถึงลำน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 5  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 10.34 น. โดย คุณบรรญลักษณ์ ปลาเงิน

ผู้เข้าชม 53 ท่าน