หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562
 
การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ขอเชิญชวนสมาชิกองค์กรเกษตรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในหมู่บ้าน/ตำบล ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดตำหนักธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม อยู่ในบัญชี 1 ในภูมิภาค ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 569

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 13.21 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน