หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งชาติ ปี 2562
 
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งชาติ ปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ได้รับรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งชาติ ปี 2562 ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและการเรียนรู้ เพื่อการเติบโตเป็นคนดี และมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 13.45 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 9 ท่าน