หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
คำสั่ง
 
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

จังหวัดแพร่ แจ้งว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ส.ค. 2562 เวลา 13.18 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 15 ท่าน