หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง สรุปผ
 
ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ หน้าแรก
ลำดับภาพที่ 1/5
ประกาศ หน้าสอง
ลำดับภาพที่ 2/5
หมู่ 1
ลำดับภาพที่ 3/5
หมู่ 1
ลำดับภาพที่ 4/5
หมู่ 2
ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
ประกาศ หน้าแรก
ประกาศ หน้าสอง
ประกาศ
หมู่ 1
หมู่ 1
หมู่ 2
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....
และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 10.53 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 11 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
หมู่ 2
ลำดับภาพที่ 1/13
หมู่ 3
ลำดับภาพที่ 2/13
หมู่ 3
ลำดับภาพที่ 3/13
หมู่ 4
ลำดับภาพที่ 4/13
หมู่ 4
ลำดับภาพที่ 5/13
หมู่ 5
ลำดับภาพที่ 6/13
หมู่ 5
ลำดับภาพที่ 7/13
หมู่ 6
ลำดับภาพที่ 8/13
หมู่ 6
ลำดับภาพที่ 9/13
หมู่ 7
ลำดับภาพที่ 10/13
หมู่ 7
ลำดับภาพที่ 11/13
หมู่ 8
ลำดับภาพที่ 12/13
หมู่ 8
ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X