หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ ณ สำนักงาน  
 


ประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ ณ สำนักงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลา 16.35 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน