หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2563 โดยมีโครงการทั้งหมด 59 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 44 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ และไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 13 โครงการ เนื่องจากสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2563 เวลา 16.39 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน