หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อการพัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลตำหนักธรรม ภายใต้นโยบายจังหวัด เมืองแพร่เมืองงาม ระหว่าง อบต.ตำหนักธรรม กับ ผู้นำท้องที่ ศาสนสถาน สถานศึกษา และส่วนราชการในเขตตำบลตำหนักธรรม
     ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนในเขตตำบลตำหนักธรรม ร่วมมือกันส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน แยกขยะก่อนทิ้ง ลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยหลัก 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ พกถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต และภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านเรือนของตนเองให้สะอาดสวยงาม รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้นำท้องที่ หรือส่วนราชการอื่น ๆ จัดขึ้น
     เรามาร่วมกันลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง คิดก่อนใช้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกันนะครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 14.29 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน