หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ในสถานการณ์โควิด-19  
 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อบต.ตำหนักธรรม ได้ให้คำแนะนำการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้หมั่นทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการสัมผัสร่วมกัน อย่างสม่ำเสมอทุกวัน และเจ้าของ/ผู้ดูแลตลาดสด หมั่นทำความสะอาดล้างตลาดอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง การทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน และศาสนสถานในเขตตำบลตำหนักธรรม อนึ่ง การทำความสะอาดนั้น เน้นการเช็ด ถู เก็บ กวาด บริเวณผิวสัมผัส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ
ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนตำบลตำหนักธรรม ยึดหลักปฏิบัติ D M H T T เพื่อร่วมกันช่วยป้องกันไม้ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 13.22 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X