หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
การปฏิบัติงานตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1218/2564 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 28 เมษายน 2564  
 

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. อบต.ตำหนักธรรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ตำหนักธรรม รพ.สต.สะเลียม ผู้นำท้องที่ หมู่ที่ 1 - 8 และ อสม.ตำบลตำหนักธรรม ดำเนินการลงพื้นที่ให้คำแนะนำมาตรการและแจ้งข้อสั่งการตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1218/2564 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 มีผลตั้งแต่ 29 เมษายน จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร+ร้านขายของชำ) จำนวน 36 ร้าน ร้านเสริมสวย/ตัดแต่งผม จำนวน 4 ร้าน และร้านนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุในคำสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทุกร้านรับทราบและให้ความร่วมมือการปฏิบัติ  และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ยึดหลัก อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ วัดอุณหภูมิ ไทยชนะ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ตำหนักธรรมต้องชนะ ❤️

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 13.30 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X