หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับรู้การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม  
 

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รพ.สต.ตำหนักธรรม รพ.สต.สะเลียม ร่วมกับ อบต.ตำหนักธรรม ผู้นำท้องที่หมู่ที่ 1 - 8 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนฯ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน และลดความรุนแรงของโรค และสำรวจบุคคลที่มีอายุ 18-59 ปี ที่มีความต้องการรับวัคซีนฯ เมื่อถึงระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนด

จากการลงพื้นที่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนฯ มากขึ้น และลดความตระหนกของผลข้างเคียงภายหลังจากการฉีดวัคซีนฯ จากการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนมาก พร้อมให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนรับวัคซีนฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน ลดอาการและลดความรุนแรงของโรคฯ กับ อสม.ต.ตำหนักธรรม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ในพื้นที่ (2 แห่ง)

อบต.ตำหนักธรรม จึงขอรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มวัย ทำความเข้าใจเรื่องการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และรณรงค์ให้ชาวตำบลตำหนักธรรม และชาวแพร่แห่ฉีดป้องกันโรคโควิด-19 อย่างครอบคลุมนะครับ เพื่อทุกคนที่เรารัก เพื่อประเทศไทยจะได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ไปได้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน, ผู้นำท้องที่ หรือ งานสาธารณสุข อบต.ตำหนักธรรม โทร.054 520776 ต่อ 101

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2564 เวลา 15.59 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/31

ลำดับภาพที่ 2/31

ลำดับภาพที่ 3/31

ลำดับภาพที่ 4/31

ลำดับภาพที่ 5/31

ลำดับภาพที่ 6/31

ลำดับภาพที่ 7/31

ลำดับภาพที่ 8/31

ลำดับภาพที่ 9/31

ลำดับภาพที่ 10/31

ลำดับภาพที่ 11/31

ลำดับภาพที่ 12/31

ลำดับภาพที่ 13/31

ลำดับภาพที่ 14/31

ลำดับภาพที่ 15/31

ลำดับภาพที่ 16/31

ลำดับภาพที่ 17/31

ลำดับภาพที่ 18/31

ลำดับภาพที่ 19/31

ลำดับภาพที่ 20/31

ลำดับภาพที่ 21/31

ลำดับภาพที่ 22/31

ลำดับภาพที่ 23/31

ลำดับภาพที่ 24/31

ลำดับภาพที่ 25/31

ลำดับภาพที่ 26/31

ลำดับภาพที่ 27/31

ลำดับภาพที่ 28/31

ลำดับภาพที่ 29/31

ลำดับภาพที่ 30/31

ลำดับภาพที่ 31/31
<<
>>
X