หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ชนิดฝอยละอียด (ULV) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายหรือแมลงชนิดอื่นเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคอื่น ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม  
 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อบต.ตำหนักธรรม ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ชนิดฝอยละอียด (ULV) เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายหรือแมลงชนิดอื่นเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกและโรคอื่น ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลตำหนักธรรม จำนวน 4 แห่ง โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก ศพด.ตำหนักธรรม โรงเรียนบ้านสะเลียม และ ศพด.สะเลียม ก่อนเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนทั่วไป ยึดหลัก 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ ป้องกัน 3 โรค โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า กันด้วยนะครับ 😊

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 09.54 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X