หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 

 
การตรวจตลาดนัดคลองถม ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม ให้ปฏิบัติมาตรการการจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1365/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. น  นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา  นายอำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้ นางชรินรัตน์  สังข์พิชัย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลตำหนักธรรม ดำเนินการตรวจตลาดนัดคลองถม ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลตำหนักธรรม ให้ปฏิบัติมาตรการการจัดตลาดนัด ตลาดคลองถม และถนนคนเดิน ตามคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 1365/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 09.56 น. โดย คุณ กฤษดาเลิศ กัญจนบุศย์

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/19

ลำดับภาพที่ 2/19

ลำดับภาพที่ 3/19

ลำดับภาพที่ 4/19

ลำดับภาพที่ 5/19

ลำดับภาพที่ 6/19

ลำดับภาพที่ 7/19

ลำดับภาพที่ 8/19

ลำดับภาพที่ 9/19

ลำดับภาพที่ 10/19

ลำดับภาพที่ 11/19

ลำดับภาพที่ 12/19

ลำดับภาพที่ 13/19

ลำดับภาพที่ 14/19

ลำดับภาพที่ 15/19

ลำดับภาพที่ 16/19

ลำดับภาพที่ 17/19

ลำดับภาพที่ 18/19

ลำดับภาพที่ 19/19
<<
>>
X