หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.ตำหนักธรรม เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปีงบประมาณ 2564  19 ก.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3/2564  6 ก.ค. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2564 (สขร. เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 64)  6 ก.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคลัมปีสกินในวัวและกระบือ  24 มิ.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564  24 มิ.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  10 มิ.ย. 2564 31
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนังงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  14 พ.ค. 2564 67
ข่าวสรรหาบุคลากร   หารือการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีองค์ประกอบของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครบ  14 พ.ค. 2564 47
ข่าวสรรหาบุคลากร   ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินสรรหา  14 พ.ค. 2564 57
ข่าวสรรหาบุคลากร   การสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู ในหลักสูตร Teacher Students  14 พ.ค. 2564 53
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43