หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี   14 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปีภาษี 2561   14 พ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ รับสมัครฝึกอบรมและทดสอบ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1    14 พ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางอำไพ ชัยธรรม ถึงลำน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 5    13 พ.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2   3 พ.ค. 2562 28
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำรสร 4 โครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   3 พ.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ระยะที่3)   6 มี.ค. 2562 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.2561)   5 มี.ค. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย   22 ก.พ. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562   18 ก.พ. 2562 57
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24