หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  3 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3/2563 (สขร.)  2 ก.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3/2563  2 ก.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  2 ก.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 21 และ23/2563  30 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)  24 มิ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ (งบจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2563  23 มิ.ย. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)  22 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2563  19 มิ.ย. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA ประจำปี 2563  5 มิ.ย. 2563 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33