หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   12 มิ.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งชาติ ปี 2562   8 ก.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับรางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม ศพอส. ดีเด่น ประจำปี 2562    8 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปี 2562 (ไตรมาส1-3)   2 ก.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3   2 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563)   28 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่   28 มิ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   28 มิ.ย. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   28 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2)   28 มิ.ย. 2562 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26