หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   4 ก.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   3 ก.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)   27 ส.ค. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ ครั้งที่ 2   16 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับรองรายงานการเงินประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม   14 ส.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   13 ส.ค. 2562 33
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 จำนวน 5 โครงการ   30 ก.ค. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งชาติ ปี 2562   8 ก.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับรางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม ศพอส. ดีเด่น ประจำปี 2562    8 ก.ค. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปี 2562 (ไตรมาส1-3)   2 ก.ค. 2562 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26