หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2564  5 พ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563  5 พ.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2564  26 เม.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและมาตรการแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25 มี.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26