หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.ตำหนักธรรม เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปีงบประมาณ 2564  19 ก.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคลัมปีสกินในวัวและกระบือ  24 มิ.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564  24 มิ.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  10 มิ.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2564  5 พ.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2563  5 พ.ค. 2564 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี พ.ศ. 2564  26 เม.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและมาตรการแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  25 มี.ค. 2564 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  8 มี.ค. 2564 54
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26