หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับรองรายงานการเงินประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม   14 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   13 ส.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งชาติ ปี 2562   8 ก.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับรางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม ศพอส. ดีเด่น ประจำปี 2562    8 ก.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปี 2562 (ไตรมาส1-3)   2 ก.ค. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563)   28 มิ.ย. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่   28 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   28 มิ.ย. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)   28 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไตรมาส 2)   28 มิ.ย. 2562 19
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17