หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว    13 ธ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม \\\\\\\"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก\\\\\\\"   28 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส กรกฎาคม - กันยายน 2562   27 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 , 23 , 24 , 25 / 2562   20 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กันยายน 2562   12 พ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับที่ 1   12 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ ประจำปี 2562   23 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการเงินประจำปี 2562   23 ต.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2   16 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 ก.ย. 2562 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18