หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562   4 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)   27 ส.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รับรองรายงานการเงินประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม   14 ส.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   13 ส.ค. 2562 1016
ข่าวประชาสัมพันธ์   รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งชาติ ปี 2562   8 ก.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับรางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตำหนักธรรม ศพอส. ดีเด่น ประจำปี 2562    8 ก.ค. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงาน รายไตรมาส ประจำปี 2562 (ไตรมาส1-3)   2 ก.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561 - 2563)   28 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่   28 มิ.ย. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17