หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... และร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  7 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม - ธันวาคม 2562)  13 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  9 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562  23 ธ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1)  18 ธ.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562  18 ธ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคเสื้อกันหนาว เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว   13 ธ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กิจกรรม \\\\\\\"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก\\\\\\\"  28 พ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส กรกฎาคม - กันยายน 2562  27 พ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 , 23 , 24 , 25 / 2562  20 พ.ย. 2562 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19