หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563  16 ธ.ค. 2563 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ความรู้และวิธีป้องกันตัวอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับโรคไวรัส RSV และ หมอกควัน PM 2.5  25 พ.ย. 2563 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย พ.ศ. 2564  6 พ.ย. 2563 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  2 พ.ย. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  27 ต.ค. 2563 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563  16 ต.ค. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ  6 ต.ค. 2563 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564  5 ต.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2563  5 ต.ค. 2563 66
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 26