หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563  15 ก.ค. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  14 ก.ค. 2563 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  14 ก.ค. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562  14 ก.ค. 2563 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  13 ก.ค. 2563 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการทุจริต  3 ก.ค. 2563 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  2 ก.ค. 2563 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 21 และ23/2563  30 มิ.ย. 2563 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ประจำปี 2563  29 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2564)  24 มิ.ย. 2563 39
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 26