หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ ครั้งที่ 2   16 ส.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 จำนวน 5 โครงการ   30 ก.ค. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3   2 ก.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนางอำไพ ชัยธรรม ถึงลำน้ำแม่คำมี หมู่ที่ 5    13 พ.ค. 2562 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2   3 พ.ค. 2562 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำรสร 4 โครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   3 พ.ค. 2562 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ระยะที่3)   6 มี.ค. 2562 103
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1(ต.ค.-ธ.ค.2561)   5 มี.ค. 2562 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางงานก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรานจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ   7 ก.พ. 2562 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งรางรินน้ำฝน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม หลังใหม่   23 ม.ค. 2562 98
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9