หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.วังชิ้น   ประกาศประมูลราคาเช่าอาคารที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบ   9 ต.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.กาญจนา   ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง    9 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านกลาง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน 2562)    8 ต.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่ยางตาล   รางวัลนักปกครองดีเด่น    8 ต.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ยางตาล   รางวัลนักปกครองดีเด่น   8 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กาญจนา   รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง กันยายน 2562   8 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กาญจนา   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)   8 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งโฮ้ง   ประกาศแผนการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชืิ้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2562 4
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1936/td>