หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เหมืองหม้อ   รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย สิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-กันยายน 2562) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562   8 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.แม่ปาน   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4   8 ต.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อเหล็กลอง   ประกาศผู้ชนะไตรมาส 4   8 ต.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้าผามอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2562   8 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ต้าผามอก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี   8 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สรอย   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.วังหงส์   ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลวังหงส์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   7 ต.ค. 2562 3
กิจการสภา อบต.นาพูน   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562   7 ต.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาพูน   ประกาศโครงการจัดซ์้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563   7 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งแค้ว   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบการคลัง บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   4 ต.ค. 2562 4
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1936/td>