หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำหนักธรรม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 30 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 28 ธ.ค. 2544 [ 30 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
งานสวัสดิการร้านค้า สถานประกอบการ ส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประเทศ (เพิ่มเติม) [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 54  
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
คุณสมบัติ เงื่อนไขและการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีของ อปท. [ 26 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 3 เรื่อง [ 21 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 [ 21 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 [ 21 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถื่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 16 และฉบับที่ 17 [ 21 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 68  
 
(1)    2