หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2558 [ 27 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 47  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557 [ 27 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 [ 15 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 57  
 
ปรับแผนพัฒนาสามปี ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 [ 10 พ.ย. 2557 ]  อ่าน : 43  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558_ต่อ [ 11 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 64  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 [ 11 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) ต่อ [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560) [ 2 ก.ย. 2557 ]  อ่าน : 143  
 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม พ.ศ.2556 - 2560 [ 2 ธ.ค. 2556 ]  อ่าน : 124  
 
  (1)     2   
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ก.ย. 2556