หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
     
  ถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม และระหว่างตำบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง มีสภาพใช้การได้ดี แต่มีบางสายที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเป็นบางส่วน ส่วนถนนระหว่างซอย ยังมีส่วนน้อยที่เป็นลูกรัง ส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม กำลังพัฒนาให้ถนน ในซอยทั้งตำบล เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางทุกซอย
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรมมีแหล่งน้ำ 9 แห่ง ดังนี้
  ลำน้ำแม่คำมี ห้วยลึก  
  ห้วยร่องปู่เต๋ ห้วยหาด  
  ห้วยร่องซิว คลองชลประทาน  
  ห้วยหาดนางแล ลำเหมืองพ่อขุน  
  ร่องเส้ง      
 
กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน 105 คน
กรรมการพัฒนาสตรีตำบลละ 1 คณะ จำนวน 15 คน
กลุ่มลูกค้า ธกส. จำนวน 700 คน
กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล จำนวน 20 คน
กลุ่มอาชีพ OTOP จำนวน 1 กลุ่ม
กลุ่มอาชีพ จำนวน 13 กลุ่ม