หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำหนักธรรม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
สังคมหมู่บ้านในตำบลตำหนักธรรม มีลักษณะเป็นสังคมชนบท มีการทำเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีขนบธรรมเนียมประเพณีประจำถิ่น โดยประชาชนส่วนใหญ่จะยึดถือตามประเพณีดั่งเดิมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย มีการทำบุญต่างๆ ตามความเชื่อที่สิบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคนก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
 
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 93 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
 
 
ป้อมตำรวจ จำนวน 2 แห่ง
มีอปพร. จำนวน 180 คน
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม นับถือ ศาสนาพุทธ โดยมีการนับถือศาสนาอื่นบ้างเล็กน้อย ได้แก่คริสต์ศาสนา ปัจจุบันมีวัด จำนวน 2 แห่ง คือ
  วัดตำหนักธรรม
  วัดสะเลียม
 
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสถึงมัธยมต้น)
    จำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม จะยึดถือตามประเพณีดั่งเดิมซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย มีการทำบุญต่างๆ ตามความเชื่อที่สิบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีบวชนาค (ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "ปอย") ปรเพณีแต่งงาน ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันเทศกาลสำคัญต่างๆ ประเพณียี่เป็ง ฯลฯ ในด้านวัฒนธรรม การกินอยู่ประชากรส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักรับประทานอาหารพื้นเมือง วัฒนธรรมการแต่งกาย ของชาวแพร่ คือ ผ้าหม้อห้อม และวัฒนธรรมการซอ การเล่าค่าว การเล่นดนตรีพื้นเมือง เช่น สะล้อ ซอ ซึง