หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวโสภา ทะนันไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0979231201
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยธัช สมใจแสน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0871844114


นางธิดารัตน์ ใจกลม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0987504499


นายเอกอัมรินทร์ นาฆ้อง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0857117226


นายโชติกิตติ์ ศรีใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0861805956