หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำหนักธรรม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2570
 
 
 
 
     
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคม และท่อระบายน้ำ
  การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
  ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน และสาธารณประโยชน์อื่นที่จำเป็น
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
  เสริมสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าและจัดหาแหล่งที่จำหน่ายสินค้า
  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
     
  ส่งเสริมกระบวนการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
  เสริมสร้างการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลืและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ