หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ตำหนักธรรม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
 
 
 
 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
  สร้างกระบวนการกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
  จัดให้มีน้ำเพื่อบริโภค อุปโภค และเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริมการศึกษา
  จัดการบำรุงการศึกษา และการใช้ประโยชน์จากป่า
  ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรมแก่ประชาชนตามหลักศาสนา
  บำรุงรัษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  ส่งเสริมอาชีพและการทำมาหากินของประชาชน
  ป้องกัน ระงับโรคติดต่อ การส่งเสริมอนามัยครอบครัว
  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล
  ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม
  จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ และจักการวิศวกรรมจราจร
  จัดให้มีระบบไฟฟ้า และระบบปะปา
  รักษาความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
  สังคมสงเคราห์เด็ก สตี คนชราและผู้ด้อยโอกาส