หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ขอความอนุเคราะซ่อมแซมถนนสายเลียบทางหลวง ม.4
 

เนื่องจากในช่วงนี้เกิดฝนตกหนัก จึงทำให้ถนนชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่มีความสะดวก ขับขี่ลำบาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอความอนุเคราะซ่อมแซมถนนสายเลียบทางหลวง ม.4 ด้านตะวันออก ด้วยครับ

เขียนโดย   คุณ ประชาชน ม.4

วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 16.01 น. [ IP : 182.52.137.137 ]  
 
 

รูปเพิ่มเติม

เขียนโดย   คุณ ขอความอนุเคราะซ่อมแซมถนนสายเลียบทางหลวง ม.4

วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 16.04 น. [ IP : 182.52.137.137 ]  
 

ขอขอบคุณ ประชาชน ม.4 ที่ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้กองช่างและผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว และขอชี้แจงเบื้องต้นว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรมจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 3 ก.ย. 2563 เวลา 17.32 น. [ IP : 182.52.137.137 ]  
 
 

อบต.ตำหนักธรรม ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 14.10 น. [ IP : 182.52.137.197 ]  
 
 

อบต.ตำหนักธรรม ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 14.11 น. [ IP : 182.52.137.197 ]  
 
 

อบต.ตำหนักธรรม ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 14.11 น. [ IP : 182.52.137.197 ]  
 
 

อบต.ตำหนักธรรม ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 14.12 น. [ IP : 182.52.137.197 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)