หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม  92 2 17 มิ.ย. 2562
ขอความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสำรวจ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต. (ITA) ประจำปี 2561  401 0 19 พ.ย. 2561
อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็น 054520776  451 0 7 ส.ค. 2560
  (1)