หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.ตำหนักธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำหนักธรรม
วัดตำหนักธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่
54170
1
2
3
 
 
 
 
 
ปัญหาขยะ หมู่ที่ 2  77 11 1 มิ.ย. 2564
อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เป็น 054520776  1239 1 4 เม.ย. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  70 0 15 มี.ค. 2564
ขอแนะนำตู้กาแฟหยอดเหรียญสำหรับวางหน้าสำนักงาน อบต.  119 0 1 พ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะซ่อมแซมถนนสายเลียบทางหลวง ม.4  173 6 22 ก.ย. 2563
ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม  767 2 17 มิ.ย. 2562
ขอความร่วมมือจากทุกท่านตอบแบบสำรวจ (ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต. (ITA) ประจำปี 2561  2708 0 19 พ.ย. 2561
  (1)